LYCAENIDAE Next species

Heodes tityrus (Poda, 1761):
Heodes tityrus /
The Urals, Chelyabinsk province, near Bredy,
8-VI-1979, leg. E.Kulyginsky


Hosted by uCoz