NOTODONTIDAE Next species

Notodonta tritophus (Denis et Schiffermüller, 1775):

Notodonta tritophus / 
male
E.Siberia, Irkutsk envir., Lavrentyevo, at UV-light,
16-VI-2012, leg. and det. I.Makhov (coll. I.Makhov)
The forewing length is 24 mm.

Notodonta tritophus / 
male
W.Siberia, Omsk Province, 8 km SE Novovarshavka,
3 km NE Bogdanovka, 23-V-2011, leg. and det. S.Knyazev
The forewing length is 23 mm.


Hosted by uCoz