SATYRIDAE Next species

Triphysa nervosa glacialis A.Bang-Haas, 1912

Triphysa nervosa glacialis //
male
E.Siberia, 100 km W Irkutsk, Belorechensk, 20-V-2000, leg. O.Berlov

Triphysa nervosa glacialis //
female
E.Siberia, lake Baikal, 18 km N Listvyanka,
Bolshye Koty envir., 18-VI-1970, leg. E.Berlov

Triphysa nervosa glacialis //
male
E.Siberia, 100 km W Irkutsk, Belorechensk, 21-V-2000, leg. O.Berlov

Triphysa nervosa glacialis //
male
E.Siberia, E.Sayan Mts., Tunkinsky Mts. ridge,
Mt. Khulugaisha near Mondy, 27-VI-1972, leg. E.Berlov

Triphysa nervosa glacialis //
male
E.Siberia, lake Baikal, 18 km N Listvyanka,
Bolshye Koty envir., 17-VI-1970, leg. E.Berlov

Hosted by uCoz