SESIIDAE Next species

Synanthedon herzi Spatenka et Gorbunov, 1992:

Synanthedon herzi /
E.Siberia, Irkutsk, Parfenovka, on Umbelliferae,
4-VII-2000, leg. E.Berlov
det. O.Gorbunov

Synanthedon herzi /
E.Siberia, Irkutsk, Parfenovka, on Umbelliferae,
4-VII-2000, leg. E.Berlov
det. O.Gorbunov

Hosted by uCoz