GEOMETRIDAE Next species

Larva of Archiearis notha:

E.Siberia, 10 km E Irkutsk, on Populus tremula between spun leaves,
9-VI-2002 (Pupa: 19-VI-2002), leg. E.Berlov

E.Siberia, 10 km E Irkutsk, on Populus tremula between spun leaves,
9-VI-2002 (Pupa: 19-VI-2002), leg. E.Berlov

E.Siberia, 10 km E Irkutsk, on Populus tremula between spun leaves,
13-VI-2005 (Pupa: 26-VI-2005), leg. E.Berlov

Hosted by uCoz